Skip to main content
Bahagian Hal Ehwal Pembangunan Pelajar & Alumni | Kampus Kejuruteraan                                   email 12 xxl bhepa_eng@usm.my  call FILL0 wght400 GRAD0 opsz48+604-599 5550
                                                                                                                                                                                                                                     facebook 7 xxl  twitter 4 xxl  5279112 camera instagram social media instagram logo icon

Unit Pembangunan Bakat Pelajar

  • Kesukarelaan
  • Keusahawanan
  • Kebudayaan
  • Tempahan PUMA / Fasilit Pelajar

Unit Kesejahteraan Pelajar

unit pembangunan sukan

  • Tempahan Fasiliti

muat turun