Skip to main content
Bahagian Hal Ehwal Pembangunan Pelajar & Alumni | Kampus Kejuruteraan                                   email 12 xxl bhepa_eng@usm.my  call FILL0 wght400 GRAD0 opsz48+604-599 5550
                                                                                                                                                                                                                                     facebook 7 xxl  twitter 4 xxl  5279112 camera instagram social media instagram logo icon

UTAMA

Senarai PPSL Sidang Akademik 2023/2024

Berikut merupakan senarai Barisan PPSL yang telah terpilih bagi Sidang Akademik 2023/2024

IMG 0090

IMG 0091

IMG 0092

Semua nama yang terpilih akan dihubungi oleh urusetia BHEPA Kampus Kejuruteraan dalam masa terdekat.

  • Hits: 1300